Informasjon til alle våre kunder og forbindelser

Informasjon til alle våre kunder og forbindelser

På grunn av koronapandemien opplever vi stor etterspørsel etter våre tjenester. Vi har også lagt ut vår beredskapsplan.

På grunn av koronapandemien og økt fokus på renhold opplever vi stor etterspørsel etter våre tjenester fra både eksisterende og nye kunder. Vi kan derfor ha noe lengre responstid enn normalt når du tar kontakt med oss, men vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Beredskapsplan Coronavirus og Covid-19

Som følge av skjerpet oppmerksomhet og beredskap på grunn av Coronavirus og COVID-19, har vi lagt vår beredskapsplan tilgjengelig her på nettsiden.

Dato: 12.03.2020

1. Bakgrunn:

Vi ser i disse dager en skjerpet oppmerksomhet og beredskap på grunn av Coronavirus og COVID-19. Etter de første utbruddene i Kina er viruset påvist i stadig flere land, og det er i en del land og områder iverksatt ganske omfattende tiltak (karantene, reiserestriksjoner, stans av aktivitet/virksomhet og lignende) for å bremse/hindre spredning.

Viruset ser ut til å smitte lett, også fra person til person, slik at råd og vurderinger fra helsefaglige instanser vil kunne endre seg fra dag til dag.

Oppdatering 10.03.2020:

Corona kan smitte fra person til person før smittebærer får symptomer

Så langt er følgende lagt til grunn:

 • Sykdommen ligner på vanlig influensa og luftveisinfeksjon
 • Flyplasser er typiske smitteoverføringssteder, og det er svært viktig med god hoste- og håndhygiene og at oppdaterte reiseråd følges forhold til smitte og prognose
 • Vi kartlegger hvilke tiltak hvert land har satt i gang eller tenker å sette i gang
 • Vi følger følgende sider for oppdatert informasjon: UD, FHI, EU, WHO
 • I tillegg til å bli smittet, vil det også være belastende for våre grupper å havne i karantene.

Oppsummering tiltak pr. 12.03.20:

 • Håndhygiene – vaske med såpe og vann, Antibac.
 • Hostevaner – hoste i engangslommetørkle (som kastes) eller i albue
 • Tenke avstand – ikke unødvendig nærme andre (2 meter), ikke dele flaske o.l.
 • Nok hvile – tenk allmenn helsetilstand

2. Situasjon og forarbeid

Å sette seg inn i hva Coronavirus og COVID-19 er, og hvilke symptomer sykdommen har, hvordan den kan forebygges og holde seg oppdatert om endringer og tiltak som er satt i gang/kan bli satt i gang.

3. Informasjon

Beredskapsplanen skal gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside, og kundene informeres om at det er laget en beredskapsplan, hvilke tiltak som settes i gang eller vurderes. Alle kunder skal informeres om hvor de kan henvende seg dersom de har spørsmål.

Det viktigste ved informasjonen er å skape trygghet, ikke uro.

Følgende tiltak er foreløpig iverksatt:

 • Ansatte skal presisere viktigheten av å følge anbefalte råd/tiltak fra myndigheter og helsefaglige instanser! Presisere behovet for å være nøye med hygiene, eks. håndhygiene (eks. Antibac) og hoste i papirlommetørkle (som kastes) eller i albuekroken!
 • Oppdaterte helseråd følges
 • Vi skal følge situasjonen og utviklingen i forhold til smitte og prognose
 • Bidra til god informasjon til kunder.
 • Bidra til god informasjon til ansatte, samarbeidspartnere.

For å forebygge og begrense mest mulig, må vi ha økt fokus på renhold og hygiene.

Dette betyr følgende:

 • Anbefaler alle å ha Antibac og engangs lommetørkle
 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og varmt vann, spesielt før og etter måltid. Alternativt brukes desinfiserende gel/væske.
 • Ikke del flaske, glass, kopp eller bestikk med andre
 • Snu deg vekk fra andre dersom du må hoste, og gjør det i albuehulen eller bruk lommetørkle. Ikke spytt!
 • Si fra til dersom du kjenner at du har symptomer på influensa. Hold avstand til andre dersom du har mistanke om at du er syk.
 • Desinfiserende middel skal brukes i alle rom, på bord flater, dørhåndtak, armaturer på vask, lysbrytere, armlener, toalett inkl. nedtrekk o.l.

4. Tiltak ved smitte

 • Vi skal underrette lokale helsemyndigheter ved smitte.
 • Begrens antall personer du har kontakt med.
 • Kunder og/eller andre personer den smittede har vært i kontakt med skal underrettes umiddelbart
 • Hold (om mulig) en avstand på minst 2 meter til friske personer
 • Møre Drift og Renhold AS skal holde oversikt over antall smittede ansatte og deres helsetilstand.
 • Ansatte skal reise hjem, ansatt i samråd med ledelse har ansvar for dette
 • Dersom flere ansatte må holde seg borte fra arbeidet, må Møre Drift og Renhold AS løse eventuelle bemanningsproblemer.
 • Ved utbrudd av flere tilfeller, må Møre Drift og Renhold AS vurdere videre tiltak.

Ansatte anbefales å unngå private unødvendige reiser. Dersom reisen er nødvendig skal den ansatte:

 • følge reiseråd fra UD og Folkehelseinstituttet på egne reiser
 • kartlegger situasjonen for egne reiser og følger utviklingen på hvert reisemål
 • for egne reiser skal vi følge hvilke tiltak hvert land har satt i gang eller tenker å sette i gang
 • Ansatte på egen tur har ansvar for at disse instansene har oppdatert informasjon om reiseruten i de ulike aktuelle land/områder.
 • Ansatte på tur gjør en vurdering knyttet til sin helsesituasjon

5. Kontakt

Alle henvendelser i forbindelse med spørsmål knyttet til Corona/COVID-19 på Møre Drift rettes til Kenneth Sundgot / Rita Hustad

Kontaktpunkt: kenneth@moredrift.no / rita@moredrift.no

Møre Drift AS

No items found.