Aker Stadion og ferge i bakgrunnen

Om oss

Møre Drift AS tilbyr profesjonelt renhold, vaskeri- og kantinetjenester fra våre kontorer i Kristiansund, Molde og på Hareid.

Vår forretningside er å dekke behovet for et rent arbeids- og produksjonsmiljø og være en samarbeidsparter som dekker de fleste servicebehovene våre kunder måtte ha.

Møre Drift AS er godkjent av myndighetenes godkjenningsordning for renholdsbedrifter, og alle våre medarbeidere er pent uniformert og bærer ID-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Våre flotte medarbeidere legger grunnlaget for at vi kan tilby kundene riktig kvalitet til riktig pris.

Historien om Møre Drift AS startet i 2005, da vår eier, Kenneth Sundgot, etablerte bedriften, som siden har hatt en formidabel vekst og utvikling. Vår grunnlegger, Sundgot, har fagutdanning og erfaring fra renholdsbransjen siden 1988, og han har jobbet iherdig for å gjøre Møre Drift AS til en ettertraktet partner for mange bedrifter i fylket. Fra å ha vært et mindre og lokalt selskap er vi nå en betydelig regional aktør i hele Møre og Romsdal, og vi opplever fortsatt stor vekst.

Vår utvikling og økning i kunder og oppdragsmengde gjør at vi stadig rekrutterer nye medarbeidere, og i den senere tiden har vi også styrket ledelsen betydelig med dyktige og erfarne ledere med lang fartstid innen renholds- og kantinebransjen. Vi har nå i tillegg til hovedkontoret i Kristiansund etablert et kontor i Molde, samt et kontor på Hareid i tilknytting til vaskeriet vi har kjøpt og oppgradert der.

Selv om vårt naturlige arbeidsområde er Møre og Romsdal, har vi gjennom vår søsterorganisasjon Titan Service AS i Oslo potensiale til å dekke av dette området også for våre eksisterende eller nye kunder. Titan Service AS ledes av vår styreformann Kim Jensen.

Møre Drift ble nr. 10 på Gasellelisten i Møre og Romsdal i 2012, og vi fikk også Gasellepris i 2013 og 2014. Vi har etablert oss som en bedrift med AAA-rating. God styring av bedriften sikrer overskudd og trygge rammer, som gir stabile leveranser til våre kunder – samt mulighet til å bidra i regionen. Vi har i mange år vært en betydelig støttespiller for regionens flaggskip MFK, AaFK og KBK, som sikrer lokal entusiasme og flott omdømmebygging av Norges fotballfylke nr. 1!

For oss er kvalitet viktigere enn kvantitet, og det skal alle våre forbindelser og oppdragsgivere erfare. Kvalitet er fundamentet i arbeidet vårt, og dette sikrer stabile og langsiktige leveranser til fornøyde kunder!

Møre Drifts lokaler i Fostervolds gate 12, Kristiansund

Fostervolds gate 11,
Kristiansund

Fra vårt hovedkontor i Kristiansund drifter vi områdene Nordmøre og Romsdal.

Møre Drifts lokaler i Strandgata 37, Hareid

Strandgata 37, Hareid

Fra vårt kontor på Hareid drifter vi området Sunnmøre.

Nøytralitet

Møre Drift AS (MDR) med datterselskaper er politisk og religiøst nøytral.
Vi tar ikke tar på oss oppdrag for politiske eller religiøse organisasjoner, da oppdrag for slike organisasjoner kan misoppfattes som støtte til disse. Vi kan derimot ta på oss oppdrag der kunden er nøytral, som å utføre renhold på eller i en kommunes stemmelokaler, kommunehus, skoler og lignende.
Gaselle 2012
Gaselle 2013
Gaselle 2014
Gaselle 2015