Prosjekt Tilhørighet

Prosjekt Tilhørighet

Vi har tro på samarbeid på tvers av fastsatte rammer. Alle som kjøper sesongkort hos MFK, støtter også KBK.

Ved å hjelpe hverandre kan vi sammen nå nye høyder. Det er mye av vår filosofi også når det gjelder vår profesjon.

Vi tilbyr våre tjenester over hele landet, men ønsker også å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Derfor støtter vi Prosjekt Tilhørighet!

Når du kjøper sesongkort gjennom Prosjekt Tilhørighet, gir Kjell Inge Røkkes selskap, TRG, bortimot tilsvarende sum til den organisasjonen som du velger og som står ditt hjerte nærmest. Summen blir bestemt av hvor ofte du kommer på kamp, men minimum 80% av verdien på sesongkortet blir tildelt.

Siden 2006 har over 100 millioner kroner blitt delt ut til Prosjekt Tilhørighet, nettopp fordi du kjøper sesongkort på Aker Stadion.

Hva er Prosjekt Tilhørighet?

Kjell Inge Røkkes selskap TRG ønsker i samarbeid med Molde Fotballklubb å bidra til økt aktivitet blant frivillige lag/foreninger og organisasjoner, og til økt engasjement og oppslutning på MFK sine hjemmekamper på Aker Stadion.

TRG har lagt hele 25 millioner kroner i potten som de ønsker å dele ut til det frivillige lags-livet i regionen.

Ideen er enkel: Foreningen selger sesongkort på Aker Stadion og får tilført penger fra TRG for hvert solgte kort.
Alle vinner!!